Turn off light Favorite Comments () Report
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
Stream in HD Download in HD

GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์

ดูหนังออนไลน์ใหม่  GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์  เรื่องราวการต่อสู้ของ The Major ไซบอร์กสาวกับผู้ก่อการร้ายในโลกอนาคต ดูแลความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่นการต่อสู้เพื่อความดีและความถูกต้องแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง The Major เริ่มสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับภารกิจเพื่อความดีที่ตัวเองกำลังทำอยู่ ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการตีความเทคโนโลยีในอนาคต เช่น วิวัฒนาการของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ที่พยายามเลียนแบบมนุษย์หรือกลายเป็นมนุษย์ นิยามสิ่งมีชีวิตในโลกอนาคต ถือเป็นภาพยนตร์แอ๊คชั่นไซไฟแห่งปีเรื่องหนึ่ง

GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
GHOST IN THE SHELL (2017) โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
Server Language Quality Links